אודות שורשים

Management

Sagi Malachi CEO
sagi@shorashim-ltd.com

Raviv Avakrat VP Marketing
raviv@shorashim-ltd.com

Michal Bar Malachi Human Resources Manager
michal@shorashim-ltd.com

David Edri Production Manager
david@shorashim-ltd.com

Hanania Avakrat Director of Technological Development
hanania@shorashim-ltd.com

Yossi Aviaya Malachi Professional Manager
aviaya@shorashim-ltd.com

Innovations in Shorashim

Skip to content